Ako predchádzať vzniku zaparenín u imobilných opatrovaných osôb?

Ako predchádzať vzniku zaparenín u imobilných opatrovaných osôb?

Zapareninám môžete predísť častejšou hygienou. Opatrovanú osobu je vhodné umývať nedráždivým mydlom alebo len čistou vodou, či repikovým odvarom (pozor na alergie!).

Kožu potom ošetrite jemnou vrstvou krému Pytiol alebo Menalind. V oblasti, kde sa koža navzájom dotýka, napr. v kožných záhyboch, je vhodné použiť gázové štvorce.

Význam má aj teplota miestnosti, preto vetrajte častejšie. Dbajte na vhodné oblečenie opatrovanej osoby i posteľnú bielizeň, najvhodnejšia je bavlnená. Ak je opatrovaná osoba plienkovaná, prebaľujte ju častejšie a rozbalenú plienku ponechajte čo najdlhšie (ak je to možné).

Čo ak problém pretrváva?

V takom prípade konzultujte s lekárom možnosť odobratia steru z rany na kultivačné vyšetrenie prítomnosti baktérii, plesní a pod., následne aplikujte lekárom ordinované liečivá.

Na otázku odpovedala: Mgr. Mgr. Anna Lukáčová Havrilová, diplomovaná sestra