Pridať expresnú pracovnú ponuku

Pri vypĺňaní formulára prosím dbajte na správnosť a úplnosť zadaných informácií - od nich závisí úspešnosť Vášho inzerátu.

Expresné ponuky pridávajte len z oblasti Opatrovania detí, Opatrovania seniorov a ŽTP, Pomoci v domácnosti a Doučovania.

*
*

Lokalita, v ktorej žiadate poskytovať služby

*
€/hod

(v hrubom v € za hodinu)

*
zostáva ešte 1000 znakov

Popíšte aký typ práce ponúkate.

Osobné údaje

*
*

Na tento e-mail Vám bude zaslaný link pre prípadnú úpravu resp. zmazanie inzerátu.

Zmeny, ktoré ste urobili musia prejsť schválením, ktoré trvá do 12 hodín.