Opatrovanie v Rakúsku

24h opatrovateľská starostlivosť o seniorov

Radi pomáhate starším ľudom? Absolvovali ste kurz opatrovania alebo máte zdravotnícke vzdelanie? Tak neváhajte a staňte sa aj Vy jedným z opatrovateľov v Rakúsku. Práca opatrovateľa/opatrovateľky je nielen povolaním, ale mnohokrát poslaním pomáhať. Vďaka práci opatrovateľov a opatrovateliek, aj seniori môžu prežiť plnohodnotné dni jesene svojho života a ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím môžu žiť kvalitnejší život.


 Preventívne opatrenia proti šíreniu Koronavírusu (COVID-19)


Aktuálne zmeny v rámci opatrovateľskej činnosti

Z dôvodu pandémie Koronavírusu (COVID-19) sú v súvislosti s 24-hodinovým opatrovaním zavedené tieto zmeny:


⇨ od piatka, 5. júna 2020, nadobudlo účinnosť nové opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR, podľa ktorého sa povinnosť štátnej karantény ani domácej smart karantény alebo predloženia negatívneho testu na ochorenie COVID-19 od 5.6.2020 nevzťahujú na opatrovateľov / opatrovateľky, ktoré majú prechodný pobyt v Rakúsku a vstúpia na Slovensko na hraničnom priechode z Rakúska, ak predložia potvrdenie o prechodnom pobyte alebo iné dva doklady, ktoré preukážu zdržiavanie sa v Rakúsku (napr. preukaz o zdravotnom poistení, nájomná zmluva, pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce, potvrdenie od zamestnávateľa, list vlastníctva k nehnuteľnosti určenej na bývanie, živnostenský list, potvrdenie o platbe inkasa, potvrdenie o zriadení účtu v banke, poistná zmluva).
Rovnako sa povinnosť nevzťahuje ani na osoby žijúce v spoločnej domácnosti s prichádzajúcou osobou z Rakúska.

Pred cestou  na Slovensko je dôležité sledovať aktuálne upozornenia a postup na stránke  https://korona.gov.sk/


DĹŽKA TURNUSOV

⇨ odporúčaná dĺžka turnusov je 6 týždňov. Pri predĺžení turnusu o 4 týždne má opatrovateľka nárok na jednorazový príspevok od štátu vo výške 500 €. Viac o príspevku sa dočítate v našom blogu.

FINANČNÁ PODPORA

⇨ príspevok od rakúskeho štátu - ak si opatrovateľka predĺži turnus z dôvodu pandémie o 4 týždne, má v Rakúsku nárok na štátny príspevok vo výške 500 €. Viac o príspevkoch sa dočítate v našom blogu.

⇨ Fond núdze - pre živnostníkov, ktorí z dôvodu pandémie Koronavírusu nemôžu vykonávať svoju činnosť a sú ekonomicky poškodení súčasnou situáciou ohlásila Rakúska obchodná komora (WKO) možnosť požiadať o finančný príspevok (z Fondu núdze) vo výške 500 až 1000 € (podľa výšky príjmov za predošlé obdobie). Viac o príspevkoch sa dočítate v našom blogu.


HYGIENICKÉ OPATRENIA

⇨ v súvislosti s Koronavírusom je potrebné dodržiavať hygienické opatrenia, viac o hygienických opatreniach na Slovensku sa dočítate kliknutím na tento odkaz. Aktuálne hygienické opatrenia v Rakúsku ako aj odporúčania, ako sa správať počas pandémie COVID-19 pre opatrovateľky a opatrovateľov pôsobiacich v oblasti 24-hodinovej starostlivosti nájdete na stránke Rakúskej obchodnej komory (WKO).

Naše zmluvné opatrovateľky sú pravidelne informované o situácii formou newslettru. V prípade, že tieto informácie nedostávate, obrátťe sa prosím na svoju personálnu konzultantku. Kontakty nájdete tu.

 

Aktuálne ponuky opatrovania v Rakúsku

Ako sa môžete aj vy stať opatrovateľom či opatrovateľkou seniorov v Rakúsku?

1
Najskôr sa bezplatne zaregistrujte prostredníctvom on-line registračného formulára.
2
Následne Vás budeme kontaktovať telefonicky, aby sme preverili úroveň Vašej znalosti nemeckého jazyka a dohodli sa na ďalšom postupe.
3
Ak vlastníte platné živnostenské oprávnenie na výkon 24-hodinovej opatrovateľskej služby v Rakúsku, nástup k opatrovanej osobe Vám zabezpečíme do 3 pracovných dní. Ak takéto oprávnenie nemáte, zabezpečíme Vám ho.
4
Zároveň Vás prihlásime v príslušných inštitúciách.

Urobte prvý krok a zaregistrujte sa

Online pohovor

Aby sme uľahčili sprostredkovanie opatrovateľskej činnosti opatrovateľom/kám do Rakúska, prinášame Vám možnosť absolvovania online pohovoru.

 

Spracovanie daňového priznania

Finančné opatrenia
na podporu opatrovateľskej činnosti v Rakúsku

Aké výhody Vám poskytneme?

Opatrovateľom /opatrovateľkám s praxou a živnostenským oprávnením založeným v Rakúsku ponúkame možnosť nástupu k opatrovanej osobe do 3 pracovných dní od doručenia potrebných dokumentov. Následne zabezpečíme preloženie živnosti (standortverlegung).

Opatrovateľom / opatrovateľkám, ktorí doposiaľ nevykonávali opatrovateľskú činnosť v Rakúsku, najskôr BEZPLATNE poskytneme informácie o právach a povinnostiach, ktoré s ňou súvisia. Následne podpíšeme zmluvu, zabezpečíme založenie živnostenského oprávnenia a oznámime výkon podnikateľskej činnosti príslušným rakúskym orgánom.

Pracovné benefity opatrovateľa v Rakúsku
 • Poskytneme Vám poradenské, administratívne a asistenčné služby počas celej doby výkonu opatrovateľskej činnosti.
 • Pred nástupom na opatrovateľskú činnosť Vám poskytneme všetky dôležité informácie o opatrovanej osobe, mieste výkonu opatrovateľskej činnosti, i kontakt na striedajúcu opatrovateľku/opatrovateľa.
 • Spracujeme zmluvy so zahraničným klientom.
 • V prípade ukončenia opatrovania alebo úmrtia opatrovanej osoby Vám sprostredkujeme nového klienta.
 • ZADARMO Vám dáme možnosť privyrobiť si prostredníctvom obľúbených “záskokov”.
 • Ak sa počas výkonu opatrovateľskej činnosti vyskytnú konfliktné situácie, budeme Vám asistovať pri ich riešení.
 • Cestovné v plnej výške hradí zahraničný klient.
 • Takisto odvody Vám hradí v základnej alebo plnej výške zahraničný klient.
 • Ubytovanie a stravu Vám zabezpečíme v domácnosti zahraničného klienta.
 • Ak spĺňate podmienky pre poberanie rodinných prídavkov, pomôžeme Vám s ich vybavením (činnosť je spoplatnená podľa aktuálneho cenníka).
 • Na požiadanie Vám zabezpečíme komplexné daňové priznanie v domovskej krajine, ako aj v Rakúsku.

Čo o nás povedali spokojní opatrovatelia

Urobte prvý krok, zaregistrujte sa a pomáhajte tým, ktorí to potrebujú!


Práca pre opatrovateľky v Rakúsku

Starostlivosť o seniora

Číslo ponuky
20061972
Termín nástupu
10. 07. 2020
Región
Niederösterreich
Mzda
70,00 € / deň (netto)

Starostlivosť o seniora

Číslo ponuky
19021751
Termín nástupu
11. 07. 2020
Región
Steiermark
Mzda
60,00 € / deň (netto)

Starostlivosť o seniora

Číslo ponuky
14040702
Termín nástupu
14. 07. 2020
Región
Niederösterreich
Mzda
55,00 € / deň (netto)
Nenašli ste, čo ste hľadali?

Nenašli ste, čo ste hľadali? Ak potrebujete pomôcť alebo poradiť, zavolajte mi v pracovných dňoch od 9.00 do 16.00 hod. na

0918 962 966

Jana Szaláncziová, personálna konzultantka

Starostlivosť o seniora

Číslo ponuky
20011925
Termín nástupu
14. 07. 2020
Región
Wien
Mzda
65,00 € / deň (netto)

Starostlivosť o seniora

Číslo ponuky
19021757
Termín nástupu
14. 07. 2020
Región
Niederösterreich
Mzda
60,00 € / deň (netto)

Starostlivosť o seniora

Číslo ponuky
20031949
Termín nástupu
15. 07. 2020
Región
Salzburg
Mzda
55,00 € / deň (netto)

Starostlivosť o seniora

Číslo ponuky
18061638
Termín nástupu
15. 07. 2020
Región
Niederösterreich
Mzda
50,00 € / deň (netto)

Starostlivosť o seniora

Číslo ponuky
20021938
Termín nástupu
15. 07. 2020
Región
Burgenland
Mzda
60,00 € / deň (netto)

Starostlivosť o seniora

Číslo ponuky
19051805
Termín nástupu
15. 07. 2020
Región
Wien
Mzda
65,00 € / deň (netto)

Starostlivosť o seniora

Číslo ponuky
20061974
Termín nástupu
15. 07. 2020
Región
Kärnten
Mzda
60,00 € / deň (netto)

Starostlivosť o seniora

Číslo ponuky
13100531
Termín nástupu
16. 07. 2020
Región
Burgenland
Mzda
55,00 € / deň (netto)

Starostlivosť o seniora

Číslo ponuky
20021937
Termín nástupu
17. 07. 2020
Región
Steiermark
Mzda
55,00 € / deň (netto)

Starostlivosť o seniora

Číslo ponuky
20061969
Termín nástupu
17. 07. 2020
Región
Salzburg
Mzda
55,00 € / deň (netto)

Starostlivosť o seniora

Číslo ponuky
17091512
Termín nástupu
19. 07. 2020
Región
Tirol
Mzda
55,00 € / deň (netto)

Starostlivosť o seniora

Číslo ponuky
20051962
Termín nástupu
21. 07. 2020
Región
Steiermark
Mzda
60,00 € / deň (netto)

Starostlivosť o seniora

Číslo ponuky
18031597
Termín nástupu
22. 07. 2020
Región
Niederösterreich
Mzda
55,00 € / deň (netto)

Starostlivosť o seniora

Číslo ponuky
20031947
Termín nástupu
22. 07. 2020
Región
Niederösterreich
Mzda
55,00 € / deň (netto)

Starostlivosť o seniora

Číslo ponuky
19111904
Termín nástupu
23. 07. 2020
Región
Salzburg
Mzda
80,00 € / deň (netto)

Starostlivosť o seniora

Číslo ponuky
19121921
Termín nástupu
29. 07. 2020
Región
Steiermark
Mzda
60,00 € / deň (netto)

Starostlivosť o seniora

Číslo ponuky
20061975
Termín nástupu
04. 08. 2020
Región
Wien
Mzda
55,00 € / deň (netto)

Starostlivosť o seniora

Číslo ponuky
20061966
Termín nástupu
11. 08. 2020
Región
Niederösterreich
Mzda
55,00 € / deň (netto)

Starostlivosť o seniora

Číslo ponuky
13040417
Termín nástupu
11. 08. 2020
Región
Oberösterreich
Mzda
55,00 € / deň (netto)

Starostlivosť o seniora

Číslo ponuky
18011554
Termín nástupu
28. 10. 2020
Región
Oberösterreich
Mzda
55,00 € / deň (netto)

Urobte prvý krok, zaregistrujte sa a pomáhajte tým, ktorí to potrebujú!

0905 391 468