Spracovanie daňového priznania pre opatrovateľky v Rakúsku

Spracovanie daňového priznania pre opatrovateľky v Rakúsku

V záujme komplexného poskytovania služieb, rozširujeme našu ponuku o službu „Spracovanie daňového priznania pre opatrovateľky v Rakúsku".

Podmienky pre podanie daňového priznania na Slovensku

Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2019 je povinný podať daňovník, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2019 presiahli sumu 1 968,68 €. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje aj príjem dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí, ak sa jedná o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou (t.j. daňovníka, ktorý má na území SR trvalý pobyt, alebo ktorý sa na území SR zdržuje viac ako 183 dní v kalendárnom roku).

Príjem opatrovateľa/opatrovateľky zo živnosti dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí sa považuje za zdaniteľný príjem, preto na Slovensku ste povinný podať daňové priznanie.

Čo sa týka platenia daní, tie sa pri príjmoch z Rakúska neplatia. Medzi Rakúskom a Slovenskom bola uzatvorená zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia. Uplatňuje sa metóda vyňatia príjmov. To znamená, že Vaše príjmy nebudú na Slovensku zdanené.

V daňovom priznaní na Slovensku si môžete uplatniť Daňový bonus na deti, ktoré sa sústavne pripravujú na povolanie, najviac však do 25 rokov veku, ak tento daňový bonus nepoberá druhý z rodičov.

 

Podmienky pre podanie daňového priznania v Rakúsku

Daňové priznanie v Rakúsku je povinný podať každý opatrovateľ/opatrovateľka:

  • ktorí boli na jeho podanie vyzvaní príslušným Finančným úradom, t.j. keď dostanete poštou výzvu na podanie daňového priznania alebo Vám Finančný úrad doručí daňové formuláre

  • ak Váš čistý príjem zo živnosti presiahol za uplynulý rok, čiže za rok 2019, sumu 11.000,- €. Pri príjme pod touto hranicou nie je potrebné podávať daňové priznanie.

Finančný úrad v Rakúsku môže aj v priebehu roka vyzvať živnostníka na podanie daňového priznania:

  • v prípade, ak už bolo daňovníkovi pridelené daňové číslo, alebo ste už daňové priznanie za predchádzajúci rok podávali

  • ak nie ste vyzvaní Finančným úradom, tak daňové priznanie v Rakúsku môžte podať aj dobrovoľne

V daňovom priznaní v Rakúsku si môžete uplatniť bonus na deti, ktorý Vám zníži základ dane. Podmienkou je poberanie rodinných prídavkov aspoň 7 mesiacov.

Ďalším dôvodom na podanie daňového priznania v Rakúsku je uplatnenie si daňových bonusov, ktoré sa za určitých podmienok ako negatívna daň vyplatia živnostníkovi.

Od 1.1.2016 rozširujeme svoje služby o vypracovanie daňového priznania na Slovensku a v Rakúsku pre naše zmluvné aj nezmluvné opatrovateľky.

 

Cenník pre spracovanie Daňového priznania opatrovateľského personálu v Rakúsku:

Spracovanie daňového priznania na Slovensku .................................................... 39,90 € s DPH

Spracovanie daňového priznania v Rakúsku ........................................................... 59,90 € s DPH

Spracovanie daňových priznaní komplet SK + AT ................................................ 69,90 € s DPH

 

Poskytované zľavy

Zľava 10 % z ceny pre zmluvných opatrovateľov/ky spoločnosti AT personalistika, s. r. o.
Zľava 50 % z ceny pre zmluvných opatrovateľov/ky, s ktorými zmluvný vzťah trvá 3 roky a viac.

Zľava 5 % z ceny pre zmluvných opatrovateľov/ky spoločnosti AT personalistika a aj pre nezmluvných opatrovateľov/ky, ktorí pošlú záväznú objednávku na daňové priznanie do 31.01.2020

(Zľavy sa vzťahujú len na vybavenie daňového priznania.)

 

Termín podania daňového priznania

Termín na podanie slovenského daňového priznania je do 31.03.2020
Termín na podanie rakúskeho daňového priznania je do 30.04.2020

 

Postup pri objednávke spracovania daňového priznania

1. Stiahnite si Záväznú objednávku daňového priznania.

2. Vyplňte objednávku a vyberte si typ daňového priznania, ktoré požadujete spracovať.

3. Vyplnenú, vytlačenú a podpísanú objednávku odošlite poštou na našu adresu: 

AT personalistika, s.r.o, Hronského 2712, 09301 Vranov nad Topľou

 

Všetky bližšie informácie nájdete v tlačive Záväzná objednávka daňového priznania alebo nás prosím kontaktujte.

 

Kontakt

Bc. Martina Adiová
Tel.: +421 918 604 826
Whatsapp/Viber: +421 918 604 826
E-mail: mzdy@fermeria.sk