Ako rozpoznať, že opatrovaná osoba utrpela akútny infarkt myokardu a ako jej poskytnúť prvú pomoc?

Ako rozpoznať, že opatrovaná osoba utrpela akútny infarkt myokardu a ako jej poskytnúť prvú pomoc?

Akútny infarkt myokardu je stav, ktorý vzniká náhle, bez predchádzajúcej námahy alebo po námahe, avšak vždy bez predchádzajúcich ťažkostí. Úmrtnosť na infarkt myokardu (IM) je v prednemocničnej starostlivosti asi 25%.

Aké sú príznaky IM?

Vznikajú náhle, často skoro ráno, po prebudení. Postihnutá osoba:

 1. Má prudkú bolesť na hrudníku. Táto bolesť môže byť rôzna – pálivá, bodavá, zvieravá a vyžaruje najčastejšie do ľavého pleca, krku, žalúdka alebo do chrbtice.
 2. Pociťuje úzkosť a strach zo smrti.
 3. Ťažko dýcha, dych je plytký a rýchly.
 4. Potí sa, pociťuje nevoľnosť a zvracia.

Ako poskytnúť prvú pomoc?

Pri spozorovaní vyššie uvedených príznakov postihnutého:

 1.  Posaďte, upokojte, rozopnite mu odev, zabezpečte prívod čerstvého vzduchu, zabráňte pohybu a chôdzi.
 2.  Okamžite privolajte záchrannú zdravotnú službu – telefónne číslo 155 alebo 112! Pri oznamovaní udalosti uveďte:
 • adresu, kde sa postihnutá osoba nachádza,
 • meno a vek,
 • popis ťažkostí a čas odkedy trvajú.
 1. Postihnutého nenechávajte samého, prehodnocujte stav vedomia a dýchania, nedovoľte mu piť, jesť a fajčiť! Vhodné je podať mu 1 tabletku anopyrínu alebo aspirínu. Tabletku treba v ústach rozhrýzť na prášok a zapiť vodou.
 2. Ak postihnutý upadne do bezvedomia a nedýcha, začnite s oživovaním podľa všeobecne platných pravidiel,  t.j. masáž srdca a dýchanie z úst do úst v pomere 30:2.

Na otázku odpovedal: Bc. Kamil Kaššay - zdravotnícky záchranár