Prečo doučovať žiakov a študentov počas karantény?

Prečo doučovať žiakov a študentov počas karantény?

Karanténa súvisiaca s koronavírusom nás čiastočne uzavrela pred okolitým svetom. Hoci môžeme vychádzať v nevyhnutnej miere von – na nákup, do prírody, niektorí aj do práce, predsa len si uvedomujeme, že združovať sa by bolo v tomto čase nebezpečné.

K našim službám patrí aj doučovanie. Prirodzene, ak nefungujú školy štandardne, nebude fungovať ani domáce doučovanie tak, ako sme boli zvyknutí. Zároveň si však uvedomujeme, že prerušenie kontaktu dieťaťa s doučovateľom by bolo nesprávne, podobne ako je nesprávne prerušiť kontakt žiakov a študentov so školou. Zatiaľ sú to týždne, no možno očakávať, že čas strávený doma sa môže postupne rátať aj na mesiace.

Všetci si veľmi prajeme, aby sme sa čo najskôr vrátili k pôvodnému spôsobu života. Polemiky o tom, či to bude rovnaké, podobné, alebo rozdielne, nám v týchto chvíľach nepomôžu. Čo nám však môže pomôcť je skutočnosť, že ak si udržíme staré dobré návyky a činnosti, zmena, ktorá nastane, nebude pre nás tak náročná. Ak si žiak alebo študent udrží primeraný kontakt so školou, čas, kedy sa do nej aj fyzicky vráti, bude pre neho časom prirodzeného premostenia minulého, súčasného a budúceho. Podobne, ak bude fungovať doučovanie, tento návyk spraviť niečo aj nad rámec školských povinností, resp. za účelom ich lepšieho plnenia, či nadobudnutia nových zručností  nám takisto prinesie ľahšiu adaptáciu na nové podmienky, ktoré nás čakajú. Buďme preto pripravení na budúcnosť. Môže byť pre nás rovnako krásna ako minulosť, ak nie ešte krajšia. Záleží od našej pripravenosti. Pripravme sa vďaka doučovateľom, aj tým z databázy nášho portálu fermeria.sk, na zmenu. Hľadajme spôsoby, ktoré nám umožnia učiť sa takpovediac bez priameho fyzického kontaktu. On-line doučovanie je jedným z možných spôsobov. Buďme však kreatívni – hľadajme možnosti, ktoré zostali zatiaľ neobjavené. Sme tvorcami histórie. Nech sa tí, čo prídu raz po nás dozvedia, ako sme sa učili, kým tu ešte neboli. A že škola či domov nemusia byť  jediným miestom, kde sa to dá. Príjemné netradičné učenie prajeme žiakom/študentom i doučovateľom.


Celú databázu doučovateľov nájdete na našom portáli v sekcii Doučovanie.
Neváhajte, zaregistrujte sa a vytvorte si profil už teraz.

 

Pripravila: Danka Petrufová