Rozdelenie sociálnej pomoci

Osoby so zdravotným znevýhodnením, staršie osoby alebo ťažko zdravotne postihnuté osoby potrebujú vo svojom živote pomoc pri zhoršení svojho zdravotného stavu, pomoc pri…